Missa inte detta engångserbjudande!!!

Få Jennifer Ollis Blomqvists "Kraften i snacket-Effektfull kommunikation med tonåringar" (bok) och "Kraften i snacket med tonåringar" (e-kurs) tillsammans med Staffan Hultgrens "Smarta Barn" (bok)

 • 750,00 kr

  Paketpris inklusive 25% MOMS

  KÖP NU

Kursens innehåll

 • 1

  Kraften i snacket med tonåringar

  • Introduktion

  • Kursens innehåll & upplägg

  • Egna Mål: Instruktioner

 • 2

  Att vara tonåring

  • Tankeövning: Att vara tonåring

  • Tonåringens hjärna

 • 3

  Relationen

  • Relationen - en grund att stå på

  • Att prata med tonåringar

 • 5

  Motivation

  • Vad är motivation?

  • Quiz: Att känna igen förändringsprat

  • Quiz: Att plocka ut förändringsprat

  • Motivation hos en tonåring

  • Att utforska motivation

  • Sammanfattning - Motivation

 • 6

  Utveckla och fördjupa relationen

  • Övning: Att prata om fördjupade ämnen

  • Det som är viktigt för en tonåring

 • 7

  Ett gott samarbete

  • Att skapa en teamkänsla

  • Verktyget UEU

  • Övning: Samarbete/UEU

  • Lögner och teamkänsla

  • Sammanfattning

 • 8

  Välvillighet

  • Välvillighet

  • Välvillighet

  • Sammanfattning

 • 9

  Framkalla

  • Resursfokus istället för problemfokus

  • Quiz: Skillnad mellan resursfokus och problemfokus

  • Tankeövning: Att visa en mer resursfokuserad inställning

  • Vara resursfokuserat i samtal

  • Sammanfattning

 • 10

  Acceptans

  • Vad är acceptans?

  • Hur stödjas autonomi?

  • Exempel 1: Studiemotivation i hemspråk

  • Exempel 2: Studiemotivation i hemspråk

  • Verktygen Be om lov & UEU

  • Övning: Stödja autonomi med hjälp av UEU

  • Sammanfattning

 • 11

  3 steg för att möta en tonåring

  • Vad innebär mottaglighet?

  • UEU (Utforska - Erbjuda - Utforska)

  • Vardagsexempel: UEU

 • 12

  Steg 1: Utforska (U)

  • Vara REDO för samtal

  • Vara bekräftande

  • Bekräfta/affirmera: Övningar

  • Bekräfta/affirmera: Sammanfattning

  • Ställa frågor

  • Ställa frågor: Övning

  • Ställa frågor: Sammanfattning

  • Reflektioner

  • Reflektioner: Övning

  • Reflektioner: Sammanfattning

  • Sammanfattning av Steg 1: Utforska (U)

 • 13

  Steg 2: Erbjuda (E)

  • Att framföra ditt budskap

  • Paketera ditt budskap

  • Paketera ditt budskap: Sammanfattning

  • Presentera ditt budskap med hjälp av jag-budskap

  • Jag-budskap: Övning

  • Presentera ditt budskap med en kommunikationsmodell

  • Kommunikationsmodell: Övning

  • Tips vid paketering av ditt budskap: Sammanfattning

  • Stödja autonomi hos tonåringar

  • Sammanfattning av Steg 2: Erbjuda (E)

 • 14

  Steg 3: Utforska (U)

  • Steg 3:s två moment

  • Vägen framåt

  • Hantera feedbacken

  • Sammanfattning av Steg 3: Utforska (U)

 • 15

  Ta hand om sig själv

  • Du är också viktig!

  • Öka positiviteten i ditt liv

  • Andning & avslappningstekniker

  • Att hantera starka känslor

  • Att vara snäll mot dig själv

  • Social och emotionell egenvård

  • Använd ett hjälpsamt tänkande

  • Sammanfattning - Ta hand om dig själv

 • 16

  Sammanfattning & Avslut

  • Sammanfattning av kursen

  • Kursens avslut & utvärdering: Instruktioner

  • Referenslista